FANDOM


El Orfanato de Saltadilla (Townsville Orphanage en EE.UU) (Kazoku Hime no Taraunsviri Orofanareigi en Japón) (Hogar de Huerfanos de Townsville en España) (Hogar de Huerfanos de Saltadilla en Argentina) es un hogar de huerfanos donde sus padres biologicos desaparece,Pero un grupo de huerfanos que los buscas a sus padres recien nacidos.

Huerfanos:

Fernanda

Yuto

Ken Ichijouji

Yolei Inoue

Kari Kamiya

Davis Motomiya

T.K Takaishi

Cody Hida

Dejiko

Puchiko

Rabi en Rose

Piyoko

Juri Katou

Koji Minamoto

Koichi Kimura

Zoe Orimoto

Takuya Kanbara

Junpei Shibayama

Rika Nonaka

Takato Matsuki

Henry Wong

Suzie Wong

Tommy Himi

Hirokazu Shiota

Kenta Kitagawa

Ciel

Alouette

Prairie

Corona Carlvinson

Rescate

Iris

Princesa Esmeralda

Princesa Verbina

Príncipe Astor

Otros Huerfanos:

Desconocido